Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkKanicka Joanna

 

       Joanna Maria Kanicka z d. Unisławska

 

– urodziła się 02 lipca 1935 roku w Kaliszu. W Łodzi mieszka od 1956 roku. Tu kontynuowała naukę i równocześnie pracowała.

       Pisze od losowego spotkania w pociągu w 2007 roku  ze św. pamięci Panią Marianną Sokół −  łódzką poetką i pisarką −  współzałożycielką  Grupy Literackiej Akant, powstałą przy Klubie Garnizonowym w Łodzi. Od tego też momentu do chwili obecnej jest członkiem AKANTU, gdzie regularnie publikuje  na  łamach wydawanego tam kwartalnika.

      Dzięki przynależności do AKANTU brała udział w konkursach Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON i Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego − których nakładem w 2014 został wydany Almanach utworów  nagrodzonych w konkursach literackich w latach 2010-2014 na  XXX-lecie wojskowego ruchu literackiego pt. ŚWIATŁOCIENIE. Tam znalazły się nagrodzone i wyróżnione wiersze poetki - (w 2013) za III miejsce: W Tuwimowskich strofach  i (w 2014) wyróżniony zestaw trzech wierszy: ***Zadziwienie chwilą, Los Oriona i Polityczna burza.          

      Od 2009 roku jest słuchaczką Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, w celu poprawienia warsztatu pisarskiego.

      Jest współautorem wydanej w 2014 roku Antologii tekstów literackich studentów  powyższego  Uniwersytetu pt. Z naszej perspektywy, na 35-lecie ŁUTW w Łodzi.

       Ma za sobą własne wieczory autorskie.

       Jest autorką pięciu tomików poetyckich, Trwać do czasu…(2009), Echo tęsknot (2009), Moja Twierdza (2012 i II poszerzone wydanie (2015 r.) Jak grom (2015) oraz Skrzydła do Istnienia (2016).

       Pisze głównie wiersze refleksyjne, spójne z jej życiowym doświadczeniem i pasją dociekania sensu życia. Jest kobietą delikatną, pełną pasji literackich, poetką ambitną i twórczą.

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne