Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkMikulski Wiesław Janusz

 

 

Wiesław Janusz Mikulski

      Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce, w której mieszka, tworzy i pracuje po dzień dzisiejszy. Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo   w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską  z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz   w II Liceum Ogólnokształcącym  w Ostrołęce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty  z Janiną-Żanetą z d. Jakubiak, z wykształcenia polonistką  i bibliotekarką, pracującą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Dzieci nie posiada.
Odbył kilka podróży zagranicznych,  m.in. do Leningradu, Moskwy (dzisiejsza Rosja),  do Lwowa (dzisiejsza Ukraina),  do Francji i Monako, do Włoch,  Watykanu i San Marino,  do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela - Ziemi Świętej i na Litwę.

Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), "Dotyk Twojej miłości" (2008), "Kielich jesieni" (2008).
W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: „A Duch wieje kędy chce...” (Lublin 1994),  „Modlitwy znane i na nowo odkryte” (Kraków 1996),  „Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobrażeń” (Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż - Drzewo Kwitnące” (Warszawa 2002), "Furtka słońca ..." (Bydgoszcz 2004), Antologia "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angielski); "Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia" (Kraków 2005), "Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 2005. Antologia" (Kraków 2006), "POSTscriptum. Antologia" (Kraków 2008).
Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie ukazało się ponad dwa tysiące dwieście publikacji drukiem w wielu czasopismach. Wiersze tego poety można spotkać w licznych  - w ponad dwustu - portalach internetowych  (w tym na jego własnej stronie:  www.wjmikulski.prv.pl  .
Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź).
W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem „Głosu Katolickiego”,  tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego „Niedziela” medal „Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest autorem książek: „35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys monograficzny, Ostrołęka 2002); "Dzieje ostrołęckiej  <> . Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2005)" (kilkusetstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2007).
Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz  przez Ministra Edukacji Narodowej  - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal "Mater Verbi" nadał mu redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika katolickiego "Niedziela"; zaś medal III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II "Kultura   w nauczaniu Jana Pawła II" - Burmistrz Kamieńska.
Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.
Muzykę do wierszy tego poety komponowali: 1)  Dariusz Bunkowski (z zawodu  nauczyciel i kierownik artystyczny zespołu wokalno - instrumentalnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; wspomniany kompozytor także sam śpiewa pieśni do słów Mikulskiego, które nagrane są na płytę CD; utworów tych można słuchać w formie poezji śpiewanej na stronie:  www.katolicki.net/katolicki_spiewnik_muzyka_mikulski.html)      2)  Henryk Gadomski (kierownik artystyczny i dyrygent znanego Chóru "CANTILENA" z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce; Chór ten pod dyrekcją kompozytora śpiewa  a cappella pieśń do słów wiersza Mikulskiego "***Jak Ci dziękować ...", coraz częściej wykonywaną na Dziękczynienie w czasie liturgii Mszy świętej);  3) Tadeusz i Rafał Kowalewscy  (ich kompozycje śpiewa zespół wokalno - instrumentalny z Ostrołęckiego Centrum Kultury); 4) Małgorzata Krawczak z Państwoweej Szkoły Muzycznej I i II stopnia    w Ostrołęce.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Należy od lat do „Akantu” będąc jego członkiem korespondentem.

 

 

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne