Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkJaśkiewicz Jola

 

 

    Jola Jaśkiewicz  mieszka w Skoszewach koło Łodzi. Przez 36 lat pracowałam w Banku, zajmując się finansami, analizami kredytowymi dużych Firm. Na emeryturze - od 6 lat - jest słuchaczem Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi, uczestnicząc w warsztatach literackich prowadzonych przez dr Beatę Śniecikowską.
   Z uczestnikami Warsztatów Literackich współuczestniczyła w wydaniu pod kierownictwem dr Beaty Śniecikowskiej  dwóch  książek: „Między wersami” rok wydania 2007 i „Dojrzała Łódź” rok wydania 2008r. W książkach tych znalazły się jej utwory. Są to antologie tekstów związane z  przerabianymi na warsztatach zagadnieniami z dziedziny poetyki, historii literatury, wykorzystania różnorodnych konwencji, stylów i nurtów. Między innymi są tam: monologi (wewnętrzne i wypowiedziane), haiku. moskaliki, turystychy,  Łódź prozaiczna, baśniowa i karykatury
literackie.
    Ponadto  w 2009 r. ŁUTW wydał  tomik „Fascynacji” związany z pracą wszystkich sekcji Uniwersytetu na przestrzeni ostatnich 5 lat, gdzie również i w tym tomiku znalazł się jej utwór „Gmachufaktura łódzka”.
    Na stronie internetowej ŁUTW, w sekcji literackiej - warsztaty literackie - zamieszczane są na bieżąco teksty, gdzie też można znaleźć utwory pani Joli.
    W czerwcu i w listopadzie 2010r. wraz z pięcioma koleżankami Jola Jaśkiewicz wydała książkę pt. „Łódzkie czary-mary”. Książka ta, to swoista podróż literacka po naszym mieście będąca sfabularyzowanym dokumentem o Łodzi. Pierwsze wydanie stało się pomocą dydaktyczną dla dzieci. Patronat nad książką objęło m.in. Kuratorium Oświaty oraz Prezydent Miasta Łodzi. Drugie wydanie znalazło się na rynku księgarskim. W książce tej odnajdujemy miejsca znane łodzianom. Zaglądamy w miejskie zaułki, przyglądamy się fascynującym budowlom, wędrujemy po parkach, odwiedzamy świątynie, muzea. Pokazujemy miasto współczesne, ale także odżywa Łódź sprzed lat. Wspominane są rody dawnych fabrykantów, które w spuściźnie pozostawiły pałace, wille, fabryki, grobowce. Wszystkie te miejsca ubrane są w szatę fabuły. Akcja opowiadań dzieje się tu i teraz, albo przenosi czytelników do miasta sprzed 50, 100 i 150 lat.....
    W marcu 2011r. tekst J. Jaśkiewicz, wysłany na konkurs publicystyczno-literacki organizowany przez podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki oraz kwartalnik „Tekstualia”- uzyskał wyróżnienie.
     Jola Jaśkiewicz interesuje się prozą i chętnie ją pisze. Zwłaszcza dla dzieci – bajki, baśnie, opowiadania - ale nie tylko, uprawia również wiersze, prozę poetycką, lubi pisać parafrazy, satyrę, fraszki. Uważa jednak, że poezji woli słuchać, bo ta królowa literatury  nie do końca jest nie dla niej.
   Pani Jola skończyłam Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, uczestniczy w konferencjach, forach, sesjach i rekolekcjach ignacjańskich organizowanych przez Kościół księży jezuitów w Łodzi. Wyznaje, że filozofia i psychologia  to jej konik.

    Do „Akantu” wstąpiła niedawno.

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne