Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkIwański Jan Piotr

 

 

    Jan Piotr Iwański

urodził się w 1947 r. w Zwoleniu (dziś województwo mazowieckie). Po uzyskaniu dyplomu Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Wełnianego w Opocznie. Po kilkunastu latach podjął zatrudnienie, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej w szkole średniej, również w Opocznie.

    W 2007 r. przeszedł na emeryturę i aktualnie mieszka w Łodzi. Wiersze pisze od wczesnej młodości, a w czasie studiów należał do Teatru Poezji „Asonans”.

    Przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego zaczął opisywać wierszem ówczesne nastroje społeczne. Utwory Jana Iwańskiego są więc biografią duszy poety, są odbiciem osobistych rozważań, przemyśleń, świadectwem patriotycznej troski o kraj, a także odbiciem codzienności, lekiem na chwile słabości, ukojeniem, pokrzepieniem, siłą pozwalającą przezwyciężać zło. W Jego ostatnich wierszach można znaleźć wiele ciepła i marzeń o lepszym świecie.

    Przez długie lata wiersze leżały w szufladzie. Przypadkowo Jan Iwański najpierw trafił do Grupy Poetyckiej „Centauro”, a od kwietnia 2011 r. jest członkiem Grupy Literackiej „Akant”. Te kontakty zaowocowały otwarciem. W 2009 r. wydał tomik wierszy „Mój kraj” i planuje kolejne wydania.

    J. Iwański jest członkiem Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich "Abakus" w Łodzi.

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne