Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkGawlikowska-Łabęcka Elżbieta

Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka

 

Biografię artystki umieszczam na swojej stronie z dwóch powodów. Po pierwsze, poezja zawsze była bliska plastyce, a po drugie Elżbietę Gawlikowską miałem przyjemność znać jeszcze, jako studentkę. Boże! To już minęło ponad 40 lat! Dzisiaj przypadkowo trafiłem w Internecie na informację o jej dokonaniach. Jestem pełen podziwu. Już wtedy była zafascynowana sztuką. Jej zaangażowanie miało dla mnie coś z magii. Życie pokazało, że konsekwentne dążenie artystyczne przynosi wspaniałe rezultaty. Oto, co wyczytałem (B.P.):

Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka.

Grafik. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi 1965-1971 (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), dyplom 1971. Jako pedagog związała się z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi; dr habilitowany, prowadzi zajęcia dla studentów grafiki na Wydziale Artystycznym. Autorka około dziesięciu wystaw indywidualnych; uczestniczyła w wielu wystawach grafiki: krajowych (Triennale w Katowicach) i międzynarodowych (w Polsce: Biennale
w Krakowie, Kolor w Grafice w Toruniu, Imprint w Warszawie, Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni, Małe Formy Grafiki w Łodzi; także w Niemczech, Hiszpanii, Anglii, Włoszech, Finlandii, na Litwie, w USA, Korei, Francji, Holandii, Bułgarii, Macedonii). Jej prace pokazywane były na wystawach towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie w różnych miastach w Polsce i we Włoszech (Cremona) oraz na wystawach sztuki konstruktywistycznej i konkretnej w Holandii (Amersfoort), Niemczech (Dulmen, Wiligrad, Görlitz, Drezno, Bonn, Hünfeld, Kleinsassen), Austrii (Gmunden, Wiedeń) oraz Hiszpanii (Aranjuez). Prace m. in. w zbiorach: Mondriaanhuis w Amersfoort w Holandii, Museum Modern Art w Hünfeld
w Niemczech, Center of Study for Constructive Art w Calgary w Kanadzie, Museo Civico Ala Ponzone w Cremonie we Włoszech, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki Krakowie.

Od lat 80. artystka zajmuje się głównie grafiką, ale już w czasie studiów i później w jej twórczych poszukiwaniach ważne były problemy przestrzeni. Tworzyła np. environments; twórcza intuicja prowadziła ją do projektów, których celem mogło być doświadczenie przestrzeni; sama artystka określa je terminem obrazy przestrzenne. Najnowsze grafiki, tworzone od kilku lat barwne wydruki cyfrowe dużego formatu, są kolejnym etapem i zarazem syntezą jej doświadczeń z przestrzenią. Umieszczone na białym tle wieloboczne formy powstały w wyniku przenikania się prostych geometrycznych figur, czego ślady pozostały w partiach, gdzie dostrzegamy wzajemne przenikanie form i barw, i w kształcie nowej figury. Relacja przestrzenna istnieje potencjalnie; choć nie ma tu iluzji, a autorka zalicza swoje prace do sztuki konkretnej. Zastosowanie techniki komputerowej i druku cyfrowego do realizacji grafik stworzyło możliwość wypowiedzi o charakterze indywidualnym i uniwersalnym zarazem. Satysfakcję estetyczną - co potwierdza zainteresowanie, jakie budzą jej prace na wielu wystawach - daje duża płaszczyzna barwna, wrażenie połączenia tego, co harmonijne z przypadkowym.

19.05.2012

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne