Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkAKANT GRUPA LITERACKA W ŁODZI Grupa Literacka w Łodzi

 

Grupa Literacka „Akant” w Łodzi

 

     Grupa powstała w 1995 r. przy bibliotece Klubu Garnizonowego w Łodzi na ul. Tuwima 34.

Kierownikiem Klubu był wówczas ppłk Marian Paternoga, a kustoszem biblioteki przy Klubie Garnizonowym Ewa Lis, która bezpośrednio opiekowała się grupą. W organizowanie grupy zaangażowała się Marianna Sokół z Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. W 1996 roku „Akant” został zarejestrowany jako stowarzyszenie. Prezesem została Marianna Sokół i pełniła tę funkcję przez 7 lat. Kolejnym prezesem - przez 3 lata - był Jerzy Nadratowski, a od 2006 roku do chwili obecnej (8 lat) prezesem jest Bogumił Pijanowski.

      W okresie największej aktywności stowarzyszenie liczyło ponad stu członków i sympatyków. Do grona członków zostały wtedy przyjęte również osoby spoza Łodzi, także z zagranicy: z Anglii, Holandii, Niemiec i Izraela.

       W 2007 r. Stowarzyszenie Literackie „Akant” przekształciło się w Grupę Literacką i w tej formie działa do dzisiaj.

       Po wyprowadzeniu się Klubu Garnizonowego z lokalu przy ul. Tuwima, „Akant” spotykał się przez parę lat na terenie nowej siedziby Klubu przy ul. Źródłowej 52, a po całkowitej likwidacji Klubu Garnizonowego w Łodzi – od grudnia 2007 r. znalazł swoje miejsce ponownie na Tuwima 34.

       Na bazie „Akantu”, pod koniec 2011 r., powstał Oddział Łódzki Stowarzyszenia Autorów Polskich „Abakus”. Skupia on tych członków „Akantu”, którzy legitymują się odpowiednim dorobkiem literackim. Prezesem Oddziału SAP „Abakus” jest również Bogumił Pijanowski.

       Grupa Literacka „AKANT” w Łodzi skupia obecnie 47 osób, z czego aktywnie działa ponad połowa regularnie uczestnicząc w spotkaniach, pisząc wiersze i prozę, biorąc udział w warsztatach literackich, spotkaniach autorskich i innych imprezach organizowanych we własnym zakresie oraz w urządzanych przez inne koła literackie. Ci, którzy z mniejszą częstotliwością włączają się w życie „Akantu”, są stale emocjonalnie z nami związani o czym świadczą listy, telefony i kontakty osobiste. Przez naszą grupę przeszło bardzo wielu wrażliwych twórców, miłośników słowa i recytatorów. Część odeszła z powodu obciążeń zawodowych, czy rodzinnych, wielu ze względów zdrowotnych, niestety kilka osób na „wieczną wartę”, ale i przybywają stale nowi miłośnicy słowa pisanego.

       Od początku swej działalności Grupa wydaje „Kwartalnik Akant”. Od ośmiu lat redaguje go prezes. Wydano już 22(62) numerów tego periodyku. Kwartalnik zarejestrowany jest pod Nr ISSN 2299-5803.

       W części poświęconej poszczególnym autorom możn  przeczytać o nich również na niniejszej stronie http://www.pijanowskib.eu/ 

       Na przestrzeni ostatnich lat „Akant” zorganizował szereg imprez i spotkań, wśród których wymienię:

- comiesięczne wieczory autorskie członków „Akantu”,

- spotkania literackie z autorami spoza grona naszych członków organizowane na terenie Klubu Garnizonowego oraz w innych miejscach na terenie Łodzi, takich jak „Cafe Blanche”, „Art. Deco” i „Cafe Lulu” i innych,

- konkursy wewnętrzne o tytuł „Złotego pióra „Akantu”,

- zorganizowany własnymi siłami konkurs dla młodzieży starszej z łódzkich szkół pt.: „W krainie żywego słowa”,

- udział naszych laureatów w konkursach ogólnopolskich,

-prezentacje twórczości „Akantu” w „Radiu Łódź”,

- prezentacje naszych twórców w czasopismach i zbiorach poetyckich,

- imprezy okolicznościowe z udziałem naszych wykonawców, wśród których mamy wspaniałych recytatorów,

- cykliczne już warsztaty literackie z zapraszanymi językoznawcami ,

- wykłady z udziałem profesorów uniwersyteckich,

- takie imprezy, jak np. benefisy wspaniałej solistki operowej Ewy Karaśkiewicz, która jest naszym wieloletnim i aktywnym członkiem, czy dla przykładu plenerowa majówka z poetami do łódzkiego lasu łagiewnickiego, wystawy plastyczne i fotograficzne członków „Akantu” i występy artystyczne towarzyszące naszym spotkaniom literackim.

        Szczycimy się bardzo osiągnięciami naszych koleżanek i kolegów klubowych, którzy mają w swym dorobku tomiki wierszy, wydają własne powieści i zbiory nowel, zdobywają nagrody w wielu konkursach, prezentują swoją  twórczość w kraju i za granicą.

        Wydaliśmy almanach p.t. „Ogrody Przeobrażeń” oraz antologię p.t. „Łódź nad Piotrkowską”. Nosimy się też z zamiarem wydania własnymi siłami  kolejnego zbioru.

        Grupa Literacka „Akant” została uhonorowana Dyplomem Laureata Statuetki HUSARZ za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalno-oświatowej w Polsce, a jej prezes otrzymał w 2014 r. medal MON za zasługi dla kultury.

      Grupa Literacka „Akant” jest dla członków nie tylko miejscem, gdzie dzielą się oni swoimi doświadczeniami twórczymi, ale również miejscem, gdzie czują się niemal rodziną, w której znajdują życzliwość, zrozumienie i przyjaźń.

                                                                                             Bogumi Pijanowski

                                                                                                                      Listopad 2014 r.

Aktualna lista "Akantu" zostanie zweryfikowana. Poniżej lista z 2012 r.

Lista „Akantu” w 2012 r.(na liście nie ma członków mało aktywnych w 2012 r. i przyjętych  w 2013)

Barczyńska Jolanta, 668 556 349, jb14.55@o2.pl

Bartczak Włodzimierz, 42 651 04 75,

Berner Janusz Andrzej, 504 005 171, janusz@ludzkiwiking.pl  

Błażewicz – Matwiej Ewa, 42 632 78 94

Cydzik Zenon, kom. 513 777 847,

Głażewska Jadwiga, 42 643 31 54, jadwiga251@o2.pl

Głowacki Jerzy, PRZEW. KOMISJI REWIZYJNEJ, tel. 42 251 32 09

Gruda Mieczysław, 42 679 00 64, kom. 667 510 541

Grudzińska – Grzegorczyk Maria, 662 637 748

Hyżewicz Joanna, tel. 42 655 02 07, kom. 507 157 894, joannahyzewicz@interia.pl

Jabłoński Marian, tel. 42 650 25 71

Jaśkiewicz Jolanta, 504 812 362, jaskij@op.pl

Kanicka Joanna, tel. 42 681 39 95, joasia.kanicka@gmail.com

Karaśkiewicz Ewa, tel. 42 679 16 68, kom. 600 993 013, ewa.karaskiewicz@wp.pl

Kaźmierczak Anna Barbara,  42 651 04 75, annabarbara@o2.pl  kkk

Kowalska Patrycja, 501 528 584, patrycjakowalska86@gmail.com

Kowalska Urszula, 506 587 618, kowalskaurszula@wp.pl

Kosmyk Bronisława, 42 688 82 89,

Kupczyńska Alina, CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ, tel. 42 634 71 26,

Latuszewska Krystyna, 42 686 14 07,

Łopatówna Danuta, tel. 42 657 04 48,

Mikulski Wiesław, tel. 29 643 80 33, Ostrołęka, wjmikulski@op.pl

Miśkiewicz Jolanta, WICEPREZES, tel. 42 278 78 64, jolajaw@vp.pl

Nadratowski Jerzy, tel. 43 822 63 29, kom. 606 246 440, Czarntki

Pawłowska Zofia, tel. 42 655 71 85,

Rudy Jan, 42 641 73 41, kom. 514 439 903,

Pijanowski Bogumił, PREZES, tel. 42 686 66 39, kom. 600 335 249, pijanow7@interia.pl         http://pijanowskib.eu/

Pilichowski Stanisław, 535 535 054, pro.edu.lodz@wp.pl

Sionek Jan, tel. 42 643 42 95 lub 42 643 17 10, kom. 502 636 600

Skałbania Elżbieta, 880 287 555, ela-46@wp.pl

Starostecka Małgorzata, tel. 665 479 560, gostar4@wp.pl

Stolarska Lucyna, tel. 42 680 04 04,

Szprych Maria, tel. 796 744 907

Tomas Krystyna, tel. 42 633 03 86,

Turajczyk Barbara, tel. 42 657 27 69,

Turajczyk Kasia, kasia@kasiaturajczyk.com  Anglia

Wewiórska Jadwiga, tel. 22 659 86 00, Podgórzyce

Wojciekian Anna, tel. 42 633 95 06,

Zawadzka Ewa, tel. 42 211 16 84, Konstantynów

Zeler Jadwiga, SKARBNIK, tel. 42 687 51 40,

 

 

 

Kwartalnik AKANT wydawany jest od 1996 r.

Do końca 2012 roku ukazało się 56 numerów,

 w których znalazły się teksty blisko 150 autorów:

 

Aleksandrowicz Jolanta / Aleksandrowicz Michał / Barczyńska Jolanta Bartczak Włodzimierz / Bergman Teresa / Berner Janusz Andrzej  Błażewicz- Matwij Ewa / Brewińska Zofia / Brzeziński Zbigniew / Bukowska Elżbieta Hanna / Cabanek-Stajniak Irena / Cegiełka Alfreda / Chefer Ch Chęciński Jan Konstanty / Cydzik Zenon / Czerwińska Liliana / Czop  Robert  Czyżewicz Teresa / Czyżewska Teresa / Deptuch Marian /  Dębowski Grzegorz / Dowgird-Ładnowska Jadwiga "Giga" / Drobek-Bukowska Grażyna  Duda Paweł / Dul Janina / Dżanulaszwili Tajmyr/  Filipczak Kamilla / Fischer Beata / Fliszewska Olga / Fuerst Andrzej / Gajda Magdalena / Gajda Małgorzata / Galant Tadeusz / Głażewska Jadwiga /  Gruda Mieczysław  Głowacka Katarzyna / Głowacki Jerzy / Grynfeld Eliezer Lolek / Grzelak Alojzy Guderska Grażyna / Hilczer Krystyna /  Hyżewicz Joanna / Ilczuk Elżbieta  Iwański Jan Piotr / Jabłoński Marian /  Janowska Natalia / Jaśkiewicz Jola  Jaskułowska Alfreda / Jędrzejewska-Bałdyga Joanna / Jędrzejewski Jacek  Kanicka Joanna / Karaśkiewicz Ewa /  Kaźmierczak Anna Barbara  Kaźmierczak Stefania / Kiersnowski Ryszard /  Klimczak Piotr / Klimecki Mieczysław / Kobyłecka Zofia / Kocela Barbara /  Kołek Czesław / Koplowicz Bramek / Korabiewski Euzebiusz / Kosmyk Bronisława / Kowalska Patrycja  Kowalska Urszula / Krajewska Elżbieta /  Kucharczyk Mirosława / Kupczyńska Alina / Kwiatkowska Ania ganja /  Kwiatkowska Kasia / Lalić Olga Matuszewska Krystyna / Libra pseudonim / Litwinowicz Religia / Łęcki Wacław  Łopatówna Danuta / Łuczakówna Maria / Łukaszewicz Marek / Maciejewska Bara / Majer Urszula / Makowsla Justyna / Marczyńska Elżbieta / Markowić Krystyna / Matuszewski Czesław / Matuszewski Czesław / Michałowska „Gaja” Jadwiga / Mikłaszewicz Teresa / Mikulski Wiesław Janusz / Milanowicz Agnieszka / Miller-Kwiat Lilka / Miśkiewicz Jolanta / Możdżeńska Anna  Mucha Danuta / Nadratowska-Rogowska Joanna / Nadratowski Jerzy / Nawalny Łukasz / Nerkowska Maria / Niedużak Kamila /  Nowicka Jarosława Anna  Nowik-Pala Wanda / Osiecka Justyna / Pawlikowska-Kupczyńska Alina Pawłowska Zofia / Pijanowski Bogumił / Pilichowski Stanisław / Pliszka Tomasz / Poczta Julia / Popławska Daniela / Proczko Waldemar / Przybylak Krystyna / Raczyńska Soszana (Róża) / Rau Aleksander / Reszelewska Anna Rudy Jan / Sapińska Dobrosława / Siarkiewicz Maryla / Sionek Jan   Skałbania Elżbieta / Smętkiewicz Witold / Smolińska Ania / Smugel Władysław Sobieraj Weronika / Sokołowie Florence i Władek / Sokół Marianna  Stadnicka Monika / Starka –pseudonim / / Starostecka Małgorzata / Stolarska Lucyna  Szczepaniak Stefania / Szczepaniak Wiesława / Szewczyk Kamila  Szlengiel Władysław / Sznajder Robert / Szoka Krystyna / Tomas Krystyna  Turajczyk Barbara / Turajczyk Kasia / Walczak Anna / Wertka Krzysztof  Wesołowski Włodzimierz / Wewiórska Jadwiga Teresa / Wien Longin  Wierzbicka Marta  Wojciekian Anna / Zajkiewicz Bohdan / Zasławski Henryk  Zawadzka Agata  Zawadzka Ewa / Zeler Jadwiga / Zuzia Lucjan / Żezłowa Anna  i inni. 

 

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne