Bogumił Pijanowski
Teksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneO stronieTeksty własne,wiersze i prozaTeksty grupy literackiej AKANT i inne nadesłaneFotografieBlog hyde parkCydzik Zenon

 

 

ZENON CYDZIK

Urodził się na Kresach Wschodnich. W 1959 r. w ramach repatriacji powrócił do Polski i zamieszkał w Łodzi. Jest emerytowanym policjantem. Jego credo twórcze to:

"Jam nie z soli ani roli,

jeno z tego, co mnie boli"...

Lata pracy w policji wyzwoliły w nim potrzebę niesienia pomocy innym.

Należy do „Akantu” od 1998 r. Przez niespełna rok był wiceprezesem „Akantu”. Zrzekł się tej funkcji na własną prośbę. Działał w Stowarzyszeniu Autorów Polskich w Łodzi.

Zadebiutował tomikiem wierszy pt. „Idę w świat”. W 2004 r. jego wiersz "Nie daruj im tego narodzie" był nagrodzony na Ogólnopolskiej Sesji Wojskowych Kół i Grup Literackich. Utwory Zenona Cydzika można znaleźć w zbiorach z warsztatów literackich Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w kwartalnikach "Akantu". Pisze nadal. W jego poezji nastapiły duże zmiany tematyczne, ideowe i formalne.

 

 

użytkownik
hasło
 
Zaloguj              
KontaktZbiory prywatne